preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

Priloženi dokumenti:
Jelovnik.pdf

  

 

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
 

 

OBRAZOVANJE  ODRASLIH

 

 

 

U našoj školi odrasli pojedinci imaju mogućnost završavanja osnovnoškolskoga obrazovanja polaganjem ispita. Za polaznike se izrađuje izvedbeni program (koje će nastavne predmete polagati) i daju se naputci za samostalno pripremanje ispita.

 

Pravo završavanja osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita imaju osobe s navršenih 15 godina života.

 

Upis polaznika vrši se na zahtjev, a ovisno o broju polaznika, Škola odlučuje koji će se vid obrazovanja organizirati.

 

 

 

 

 

Prilikom upisa kandidat popunjava  prijavu za upis uz koju prilaže:

- svjedodžbu o završenom prethodnom razredu u kojem je opći uspjeh pozitivan,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- domovnicu,

- eventualnu uputu poduzeća ili ustanove.

 

Tročlana komisija utvrđuje što se kandidatu priznaje iz prethodnoga školovanja i koji dio programa treba znati da bi stekao osnovno obrazovanje.

 

Ocjenjivanje polaznika i utvrđivanje općeg uspjeha obavlja se sukladno Zakonu o osnovnom školstvu.

 

Ispiti se organiziraju i provode u pravilu u tri redovna roka: (siječanj/veljača, lipanj/ srpanj i kolovoz/rujan) i u tri izvanredna roka koja utvrđuje Učiteljsko vijeće. U izuzetnim slučajevima ispiti se mogu organizirati i izvan prethodno navedenih rokova na osnovu odluke ravnatelja.

 

Kandidat ne može polagati ispite iz višega obrazovnog razdoblja ako nije položio ispite iz svih predmeta prethodnog obrazovnog razdoblja. Razredni ispit polaže se u dva ili više dana prema rasporedu koji utvrdi Učiteljsko vijeće, odnosno ravnatelj za ispite koji se provode u izvanrednim rokovima

 

Ispiti iz pojedinih nastavnih predmeta polažu se usmeno ili pismeno i usmeno. Pismeno i usmeno polažu se predmeti iz kojih je obvezno pisanje školske zadaće.

 

Kandidat može u jednom ispitnom roku polagati ispite u pravilu za samo jedno obrazovno razdoblje, a za dva obrazovna razdoblja samo na temelju odluke Učiteljskoga vijeća. Ispit se može polagati više puta.

 

Kandidat koji želi polagati ispite, dužan je podnijeti školi prijavu za polaganje ispita najmanje osam dana prije roka utvrđenoga za polaganje ispita.

 

Nakon uspješno položenih ispita iz svih nastavnih predmeta obrazovnoga razdoblja, kandidatu se izdaje svjedodžba.  

 

 

preskoči na navigaciju