preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

     

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
 

 

ŠKOLA S POSEBNIM PROGRAMOM

 

Program Škole s posebnim programom obuhvaća djecu od 5. do 21. godine života.

Djelatnost Škole usmjerena je na:

- predškolski program (5.-7. godina),

- školski program (7.-17. godine),

- radno osposobljavanje (17.-21. godine).

Predškolski program trenutno pohađa devetoro djece s višestrukim poteškoćama (pervazivni razvojni poremećaj, cerebralna paraliza, Down sy, ADHD, udružene smetnje u razvoju).

Školski program organiziran je u 11 odjela koji su, osim jednog razreda, odgojno-obrazovne skupine složene prema kronološkoj dobi ili vrstama teškoća prisutnih kod djece. Školski program trenutno pohađa 35 učenika. Osim odjela pri Školi, postoje dva dislocirana odjela pri udruzi Dva skalina.

Rad s djecom je vrlo kompleksan i zahtjeva multidisciplinaran pristup. S njima rade stručnjaci s područja edukacijske rehabilitacije, logopedije, psihologije, profesori glazbene i tjelesne kulture te jedan zdravstveni djelatnik. Programi rada usmjereni su na osposobljavanje djece za svakodnevni život prateći individualne karakteristike svakog pojedinog djeteta.

 

Posebni planovi i programi za učenike slijede djetetove potrebe i njegove stvarne sposobnost. U njemu su obuhvaćeni:

- redovni program koji proizlazi iz Čl.12 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (odvija se u prijepodnevnim satima od 8 do 12),

- posebni pedagoško-defektološki postupci (modifikacija ponašanja i sl.)

- rehabilitacijski postupci (logopedski tretman, fizioterapija)

- produženi stručni tretman (od 12 do 15.30 sati). On uključuje ručak, pasivni odmor, primjenu znanja, razvijanje vještina kroz svakodnevne životne aktivnosti.

 

   

  

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preskoči na navigaciju