preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

     

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
 

VIJEĆE RODITELJA

U Školi je ustrojeno Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja svakoga razrednog odjela.

Roditelji učenika na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela biraju svoga predstavnika koji će biti član Vijeća roditelja.

Vijeće roditelja: 

- daje mišljenje o prijedlogu školskoga kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole

- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskoga kurikuluma, godišnjega plana i programa rada škole

- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom

- predlaže svoga člana školskoga odbora

- predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnoga rada

- obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole.

 

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi. 

Predsjednica Vijeća roditelja je Zrinka Sain. Kontakt e-mail: zfsain@gmail.com

                 

VIJEĆE RODITELJA 
     1. a  Ana Gavrilica
    1. b   Ivica Čeović
    1. c  Doris Ljutić
    2. a  Juliana Mišeta
    2. b   Kristina Skurić
    2. c  Grgo Jelavić
    3. a  Maja Gabrieri
    3. b  Jelena Zvono
    3. c  Marija Prkačin
    4. a  Frano Jančić
    4. b  Antonela Kovačić
    4. c  Hrvoje Jelavić
    5. a  Sonja Majer
    5. b  Helena Rosseti
    5. c  Maro Kristić
    6. a  Mare Lučić
    6. b  Zrinka Sain
    6. c  Sanja Radić Miović
    7. a   Duška Madeško
    7. b  Ivana Gustin
    8. a  Barbara Bovolini Ružić
    8. b  Rebecca Roje
    8. c  Helena Brautović
Šk. s pos. prog.  Nataša Savić

 

 

preskoči na navigaciju