preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

     

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
NATJEČAJI, JAVNI POZIVI, PONUDE
Natječaj
Administrator / datum: 12. 3. 2018. 08:19

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.), Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik, Volantina 6,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta:

 

  1. učitelj matematike – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja
  2. učitelj matematike – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno)
  3. učitelj fizike – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sata tjedno)
  4. učitelj edukacijski rehabilitator  – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
  5. učitelj edukacijski rehabilitator  – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
  6. učitelj edukacijski rehabilitator  –  1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta),
  7. učitelj edukacijski rehabilitator  – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja),
  8. učitelj razredne nastave u produženom boravku  – 1 izvršitelj, određeno puno radno vrijeme, do povratka radnice s rodiljinog dopusta  

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi      (preslika diplome), domovnicu (preslika), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.

Kandidat, koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze  koji su kao potrebni  navedeni na stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola Marina Držića, 20000 Dubrovnik, Volantina 6 (za natječaj).

 

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2184/03-1-01-18-1

Dubrovnik,  12. ožujka 2018.

                                                     

Natječaj je otvoren od 12. ožujka 2018. do 20. ožujka 2018.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju