preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

     

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
NATJEČAJI, JAVNI POZIVI, PONUDE
Natječaj
Administrator / datum: 16. 7. 2018. 11:41
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i odgoju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.), Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik, Volantina 6, raspisuje
 
NATJEČAJ
za  radno mjesto
 
Učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme.
 
Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
 
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj sprespremi slika diplome), domovnicu (preslika), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze  koji su kao potrebni  navedeni na stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola Marina Držića, 20000 Dubrovnik, Volantina 6 (za natječaj).
 
KLASA:112-01/18-01/56
URBROJ:2117/01-20-01-18-1
Dubrovnik,  16. srpnja 2018.
 
 
Natječaj je otvoren od 16. srpnja  2018. do 23. srpnja 2018.

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju