preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

     

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
Vijeće učenika

 

Vijeće učenika sastavljeno je od 23 člana (po jedan predstavnik svakog razrednog odjela, a svaki razredi odjel ima i zamjenika predstavnika koji sudjeluje u radu Vijeća ako predstavnik ne može biti prisutan).

Svrha učeničkoga vijeća je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s učiteljima i rad na poboljšanju života u školi i zajednici.

Za svaki susret Vijeća učenika predviđena je tema koja će se obrađivati i plan rada, a susret se zaključuje aktualnim temama kad predstavnici iznose svoja zapažanja i prijedloge za rješavanje pitanja od važnosti za učenike i školu.

Prva sjednica Vijeća učenika u školskoj godini 2017./2018. održana je 26. rujna 2017. godine. Učenici su upoznati s pravima i obvezama koje imaju kao članovi Vijeća te s pravima i obvezama života u školi. Također su usuglašene teme i način rada Vijeća te su izabrani predsjesnik i potpredsjednik Vijeća učenika - Ana Kovačić i Damjan Drobac.

Vijeće učenika vode i usmjeravaju pedagogica Helena Ševelj i psihologica Danijela Kekez. 

Pozdrav s prve sjednice Vijeća učenika!

Iz zakona:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Članak 71.:
(1) U školi se osniva vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.
(2) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

(3) Način izbora i djelokrug rada vijeća učenika utvrđuje se statutom škole.

                                                                                              

Odjel  Predstavnik   Zamjenik 
1. a  Đivo Preljević  Nora Tadejević
1. b  Petar Lončarić  Patrik Pavlović
1. c  Elsa Garcia Martin  Nola Gilja
2. a  Nora Pezo  Frano Radić
2. b  Laura Jergić  Lucija Violić
2. c  Nora Jelavić  Marin Pamuklić
3. a  Nikoleta Popović  Đive Ćatić
3. b   Tina Tomović  Indja Macanović
3. c  Marin Violić  Luka Petar Raguž
4. a  Lovro Stanković  Katarina Šegedin
4. b  Nina Kovačić  Orsat Bilić
4. c  Tomislav Sjekavica  Joško Jelavić
5. a  Antonio Đivanović  Martina Marković
5. b  Tin Barač  Karmen Marija Đurić
5. c  Luka Ljepava  Lovro Prkoča
6. a  Karlo Deranja  Marko Vlašić
6. b  Matteo Karlić  Maro Ledinić
6. c  Andrija Cetinić  Šimun Lučić
7. a  Petar Pavlić  Matej Kristović
7. b  Damjan Drobac  Carmen Brailo
8. a  Filip Bašica  Marko Živković
8. b  Ana Kovačić  Krisia Prkačin
8. c  Katija Gvozden  Teo Brautović
preskoči na navigaciju